Predstavenie Lenovo Moto Z2 Play

Projekt Moto Z2 Play pozostával zo silnej produktovej komunikácie a media relations, ale takisto dôležitej B2B komunikácie prostredníctvom ohromujúceho predstavenia smartfónu na Slovensku.

Prezentácia bola podporená unikátnym živým vysielaním z displeja pre všetkých, aby zistili, ako fungujú moto akcie.

Táto udalosť pritiahla viac ako 150 obchodných partnerov klienta a 45 novinárov, čo vyústilo do množstva pozitívnych výstupov nielen zo samotného eventu, ale prejavilo sa to aj na výnimočnom hodnotení produktu v recenziách. To sa premietlo aj do komerčného úspechu produktu a s ním súvisiacich doplnkov.