Pomáhame spolu

Dve percentá z daní sú pre neziskové organizácie na Slovensku často jediným zdrojom príjmu. Aj vďaka nim pomáhajú chorým a znevýhodneným ľuďom, seniorom, či deťom v ťažkej zdravotnej situácii.

Vo veľmi krátkom čase sme dosiahli podpísanie memoranda medzi vládou a predstaviteľmi neziskového sektora, v ktorom sa štát zaviazal, že 2%-nú asignáciu v nasledujúcich rokoch zásadne meniť nebude.

Naša kampaň reagovala na zámer vlády zrušiť alebo výrazne znížiť možnosť asignácie, čo by podľa neziskoviek ohrozilo ich činnosť. V rámci projektu POMÁHAME SPOLU sme zjednotili neziskový sektor do spoločnej iniciatívy, ktorej súčasťou boli desiatky príbehov pomoci,  podpora mienkotvorcov, ako aj apel priamo na poslancov parlamentu.