#SmeSpecial

Špeciálne olympiády Slovensko sa na Svetových letných hrách v Abú Zabí dočkali historického úspechu, na najväčšom športovom podujatí minulého roka na svete.

Slovenskí športovci s intelektuálnym znevýhodnením vybojovali 35 medailí.

Na Slovensku by sa však o tom nikto nedozvedel, lebo slovenské športové médiá nepovažujú tieto výkony za naozaj športové. Aj preto to bolo vôbec prvý raz, čo naše médiá o tomto podujatí informovali v rozsahu, ktorý dal športovcom pocit, že sú akceptovaní slovenskou športovou komunitou. Najväčšou výzvou bola pre nás zmena myslenia médií, aby o výkonoch našich športovcov informovali rovnako ako o úspechoch iných športovcov.

Prvýkrát v 25 ročnej histórii hnutia sa športovci s intelektovým znevýhodnením dočkali podobného záujmu zo strany médií ako iní reprezentanti na svetových podujatiach. O dianí na hrách sme informovali dennodenne priamo z Abú Zabí formou živých vstupov, televíznych šotov, zvukových nahrávok, tlačových správ a sociálnych sietí. Mravenčou sme dosiahli 130 výstupov s mediálnou hodnotou 115 000EUR. Najcennejšie boli ďakovné odozvy rodín športovcov, ktorí sa cítili ako súčasť športovej obce, čo potvrdilo aj zriadenie novej kategórie pre týchto športovcov na Športovcovi roka.