Učiteľ Slovenska

Ocenenie Učiteľ Slovenska je súčasťou svetového ocenenia Global Teacher Prize a na Slovensku sa konal prvý raz.

Naším cieľom bolo aktivizovať učiteľov, aby sa prihlásili a odprezentovali svoje reálne výsledky, zapojiť do diskusie o ich postavení širokú verejnosť a etablovať nový brand Učiteľ Slovenska ako súčasť Global Teacher Prize.

Aj napriek ostýchavosti cieľovej skupiny sa nám podarilo získať 100 prihlášok, v ktorých museli učitelia zdokumentovať v praxi dosiahnuté výsledky podľa kritérií medzinárodnej súťaže. Premysleným PR sa nám podarilo odkomunikovať posolstvá súťaže Učiteľ Slovenska a etablovať ju ako “Učiteľského Oscara”. Vyvolali sme rozsiahlu diskusiu o pedagógoch a ich postavení, témou sa zaoberali všetky mienkotvorné médiá. V rámci regiónov sme predstavili finalistov ako pozitívne vzory nášho školstva. Spätná väzba od učiteľov bola nadmieru pozitívna – dosiahli sme to, o čo nám išlo: aby spoločnosť zmenila pohľad na učiteľov. Po vyhlásení sme doslova zaplavili médiá a väčšinu výstupov tvorili hĺbkové rozhovory, príbehy finalistov, víťazky a iniciátora ceny na Slovensku. Za 4 mesiace od spustenia komunikácie sme zaznamenali 160 mediálnych výstupov v mediálnej hodnote 166 000 eur.