AVON Pochod za zdravé prsia

AVON Pochod za zdravé prsia je unikátnym podujatím realizovaním pod záštitou projektu AVON za zdravé prsia.

Od vzniku projektu AVON za zdravé prsia sa podarilo vyzbierať viac ako 1,3 milióna EUR.

Atraktívnym a prístupným spôsobom informuje o závažnom ochorení rakoviny prsníka, zapája verejnosť aj známe osobnosti, súčasne autenticky zviditeľňuje spoločnosť AVON. Dlhodobá podpora uznávaných osobností, mimovládnych organizácií, ľudí trpiacich ochorením rakoviny prsníka a odborníkov posilnila popularitu projektu medzi širokou verejnosťou. AVON za zdravé prsia je zo strany médií veľmi očakávanou udalosťou.