AVON: Product communication

Pre spoločnosť AVON pracujeme od roku 2015. Našou úlohou je korporátna, produktová aj CSR komunikácia. V rámci produktovej línie sa staráme celoročne o kontinuálnu podporu uvedenia desiatok výrobkov na trh.

Pre spoločnosť AVON pracujeme od roku 2015.

Vďaka cielenému a systematicky vedenému PR je spoločnosť AVON dlhodobým komunikačným lídrom v kozmetickej oblasti a primárne oslavuje slovenské ženy a širokú verejnosť aj prostredníctvom CSR aktivít zameraných na prevenciu rakoviny prsníka a domáceho násilia. Za dva posledné roky sme dosiahli celkovo 3 664 neplatených článkov v médiách s AVE prevyšujúcim 4 524 203 EUR.